ភាសាអង់គ្លេស
ទំព័រដើម /

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីតាំង

  • អ៊ីម៉ែល:info@yanggebiotech.com
    ទូរស័ព្ទ: 86-29-89389766
    WhatsApp៖ +8617349020380
    អាស័យដ្ឋានៈ ជាន់ទី 11, អគារឆ្លាតវៃ Xigao, ផ្លូវ Gaoxin 3rd, តំបន់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់, Xi'an Shaanxi, ប្រទេសចិន
ផ្ញើ